Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngân K

08 tháng 10 2022 02:47

câu hỏi

trong phép chia, có số bị chia là 72. số chia là số kém số bé nhất có hai chữ số là 2 đơn vị. tính thưởng của hai số đó?


3

1


Isalie L

08 tháng 10 2022 04:53

KQ đây nhé

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trung bình cong cua 49 v à 87 là

5

Lihat jawaban (2)