Square root
VBT
Calculator
magnet

Đỗ H

07 tháng 1 2020 10:16

câu hỏi

trong những trường hợp nào thì thụ phấn nhờ người là cần thiết ?cho ví dụ


0

1


K. Đan

17 tháng 1 2020 10:10

Chào em! Sự thụ phấn tự nhiên không phải lúc nào cũng thực hiện được, vì vậy con người có thể chủ động giúp cho hoa giao phấn nhằm: + làm tăng sản lượng quả và hạt + tạo được những giống lai mới có phẩm chất tốt và năng suất cao Ví dụ: con người thường thụ phấn bổ sung cho cây ngô. Thân mến!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Các bậc phân loại thực vật từ cao đến thấp:

9

Lihat jawaban (3)