Square root
VBT
Calculator
magnet

Đỗ N

30 tháng 12 2019 13:36

câu hỏi

trong nhóm halogen, tại sao f có số oxi hoá cố định là -1 còn các nguyên tố khác thì có số oxi hoá luân chuyển


1

3


LINH C

04 tháng 1 2020 15:05

quy định nhóm Vll (halogen ) có số oxi -1 giống như nhóm lA có số oxi hóa là +1 ...

Phùng T

06 tháng 1 2020 03:42

vì flo chỉ có tính oxi hoá

Nguyễn T

06 tháng 1 2020 13:19

Vì flo có độ âm điện lớn nhất nên có số oxi hóa cố định là -1

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một nguyên tố X gồm 2 đồng vị X1 và X2. Đồng vị X1 cod tổng số hạt 18. Dồng vị X2 có tổng số hạt là 20.biết rằng phần trăm các đồng vị trong X bằng nhau và các loại hạt trọng X1 cũng bằng nhau.hỏi nguyên tử khối trung bình của C là bao nhiêu?

0

Lihat jawaban (1)

Hòa tan hết 5,4 gam Al vào dung dịch H2SO4 thu được V lít H2 (đktc). Tìm giá trị của V

5

Được xác nhận