Square root
VBT
Calculator
magnet

Quàng T

03 tháng 11 2022 14:50

câu hỏi

Trong nước thải của một nhà máy Hóa chất có chứa lượng axit HCL H2SO4 cao hơn mức cho phép để trung hòa được axit trên em đã đưa ra phương án dùng một loại hóa chất rẻ tiền dễ kiếm đó là cao vôi sống theo em cách làm của bạn có đúng không vì sao

Trong nước thải của một nhà máy Hóa chất có chứa lượng axit HCL H2SO4 cao hơn mức cho phép để trung hòa được axit trên em đã đưa ra phương án dùng một loại hóa chất rẻ tiền dễ kiếm đó là cao vôi sống theo em cách làm của bạn có đúng không vì sao

 

alt

1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher190

University of Pedagogy

13 tháng 11 2022 12:25

Được xác nhận

Đúng. Dùng cao vôi sống có khả năng trung hòa mạnh mẽ các loại nước thải nhiễm axit. Ngoài ra, giá thành của chúng rẻ, phù hợp với công suất lớn. Nhưng chúng có nhược điểm là trong vôi thường có tạp chất lớn, nên cần tính toán kĩ lưỡng để không gây ô nhiễm thứ cấp.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Có những chất khí sau:CO2,H2,O2,SO2,N2. Hãy cho bt chất nào có tính chất sau: a)Nặng hơn không khí. b)Nhẹ hơn không khí. c)Cháy được trong không khí. d)Tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit. e)Làm đục nước vôi trong. g)Đổi màu giấy quỳ tím ẩm thành đỏ.

4

Được xác nhận