Square root
VBT
Calculator
magnet

Đỗ G

28 tháng 11 2019 00:53

câu hỏi

Trong mptđ cho tam giác ABC biết A ( -3,1 ) B ( 0,4 ) C ( 5,2 ) a) Tìm tọa độ các vecto AB , BC , AC


0

1


Lê T

28 tháng 11 2019 15:09

vecto AB =(0-(-3);4-1)=(3;3) vecto BC=(5-0;2-4)=(5;-2) vecto AC=(5-(-3);2-1)=(8;1)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài 1: Mô hình ngôi nhà có kích thước như hình 7 (xem hình bên dưới). Tính thể tích của mô hình ngôi nhà ?

2

Được xác nhận