Square root
VBT
Calculator
magnet

Yến N

01 tháng 5 2020 13:38

câu hỏi

trong miệng ezim amilaza biến đổi: A. protein thành axit amin B. guluxit(tinh bột) thành đường mantozo C. lipit thành các hạt nhỏ D. axit nucleic thành các thành phần cấu tạo nhỏ


0

1


Danh H

02 tháng 5 2020 07:50

B. guluxit (tinh bột) thành đường mantozo

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

vai trò của tiêu hóa đối với cơ thể người là gì?

0

Lihat jawaban (1)