Square root
VBT
Calculator
magnet

Đào N

04 tháng 11 2019 15:36

câu hỏi

Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy. Cho tam giác ABC, biết A(4;3), B(-1;2), C(3;-2) a) Tìm toạ độ trọng tâm G của tam giác ABC b) Tìm toạ độ điểm D sao cho tứ giác ABDC là hình bình hành c) Tìm toạ độ điểm I là tâm của hình bình hành ABDC d) Tìm toạ độ điểm M để C là trọng tâm tam giác ABM


9

2

Được xác nhận

R. Roboteacher174

University of Pedagogy

28 tháng 8 2022 04:47

Được xác nhận

Xin chào em Đào N Đây là một bài tập thuộc Chương tọa độ Bài giải chi tiết: Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt

Tùng T

05 tháng 11 2019 06:16

a) XG = (XA+XB+XC)/3 XG = (4+(-1)+3)/3 = 2 YG = (YA+YB+YC)/3 YG = (3+2+(-2))/3 = 1 G (2;1) b) Có vectơ AB = (-5;-1) vectơ CD = (XD-3; YD+2) Để tg ABDC là hbh thì vectơ AB = vectơ CD XD-3 = -5 YD+2 = -1 XD = -2 YD = -3 D (-2;-3). d) có XM = 2XC - (XA+XB) XM = 2.3 - (4+(-1)) = 3 YM = 2YC - (YA+YB) YM = 2.(-2) - (3+2) = -9 M (3;-9)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho ba số a,b,c thỏa mã̃n −1≤a≤1;−1≤b≤1;−1≤c≤1 và a+b+c=0. Chừng minh rằng a^(2)+b^(7)+c^(20m2)≤2.

1

Được xác nhận

cho mình hỏi là Có 1 đàn chim đậu trên cành, người thợ săn bắn cái rằm. Hỏi chết mấy con?

9

Lihat jawaban (2)