Square root
VBT
Calculator
magnet

Tuấn A

09 tháng 5 2022 01:48

câu hỏi

trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC có A(0;1),B(2;-1),C(2;3). a. viết phương trình tổng quát đường thẳng AB.


3

2

Được xác nhận

R. Roboteacher174

University of Pedagogy

31 tháng 8 2022 09:30

Được xác nhận

Xin chào em Tuấn A Đây là một bài tập thuộc Chương tọa độ Bài giải chi tiết: Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt

H. Viết

University of Pedagogy

09 tháng 5 2022 07:02

Tọa độ vectơ AB là: (2;-2). Đường thẳng AB nhận vectơ AB là vectơ chỉ phương nên có phương trình là: (x-0)/2=(y-1)/-2 => x+y-1=0

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp em giải chi tiết vs

12

Được xác nhận