Square root
VBT
Calculator
magnet

Ẩn D

16 tháng 12 2022 09:31

câu hỏi

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho Δ A B C biết A ( 2 ; 1 ) , B ( 2 ; -1 ) , C ( − 3 ; 1 ) khi đó chu vi tam giác abc

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho Δ A B C biết A ( 2 ; 1 ) , B ( 2 ; -1 ) , C ( − 3 ; 1 ) khi đó chu vi tam giác abc


11

2

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

16 tháng 12 2022 11:03

Được xác nhận

Xin chào em Ẩn D, Đáp án cho câu hỏi của em là: 7 + can29 Đây là một bài tập thuộc Chương trình toán 10 Bài giải chi tiết: vtAB = (0;-2) = 2 vtAC = (-5;0) = 5 vtBC = (-5; 2) => BC = can 29 Vậy chu vi = 7 + can29 Kết luận: đáp án chính xác là 7 + can29 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Nguyen K

16 tháng 12 2022 14:41

<h2>vtAB = (0;-2) = 2 vtAC = (-5;0) = 5 vtBC = (-5; 2) =&gt; BC = can 29 Vậy chu vi = 7 + can29 Kết luận: đáp án chính xác là 7 + can29</h2>

vtAB = (0;-2) = 2 vtAC = (-5;0) = 5 vtBC = (-5; 2) => BC = can 29 Vậy chu vi = 7 + can29 Kết luận: đáp án chính xác là 7 + can29

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Thực hiện dãy chuyển hoá sau : a, NaNO2—&gt;N2—&gt;NH3—&gt;NO—&gt;NO2—&gt;HNO3. b,NH4CL—&gt;NH3—&gt;N2—&gt;NO—&gt;NO2—&gt;HNO3—&gt;Cu(NO3)2—&gt;CuO—&gt;CuO

5

Được xác nhận