Square root
VBT
Calculator
magnet

Quyền K

18 tháng 10 2022 14:23

câu hỏi

trong mặt phẳng tọa độ oxy...

alt

4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

19 tháng 10 2022 06:59

Được xác nhận

<p>Xin chào em Quyền K</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 11, Bài phép tịnh tiến</p><p>Câu trả lời chi tiết trong ảnh đính kèm</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Quyền K

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 11, Bài phép tịnh tiến

Câu trả lời chi tiết trong ảnh đính kèm

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cos 3x + cos 2x - cos x + 1 = 0 Giai pt

18

Được xác nhận