Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngoan K

28 tháng 10 2022 13:47

câu hỏi

Trong mặt phẳng Oxy, cho vecto u =(3;1) và đường thẳng ∆:x-2y+1. Phép tịnh tiến theo vecto u biến ∆ thành đường thẳng ∆', viết phương trình cuar∆'


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

30 tháng 10 2022 06:57

Được xác nhận

Xin chào em, Đây là một bài tập thuộc Toán 10 Bài giải chi tiết: Vì Δ′ là ảnh của Δ nên pt có dạng: Δ′:x-2y+c=0(c≠1) Lấy A(1;0)∈Δ:x-2y+1=0 Gọi A' là ảnh của A qua phép tịnh tiến theo vectơ →u=(3;1), ta được: xA′=xA+3=4 và yA′=yA+1=1 ⇒A′(4;1)∈Δ′:x-2y+c=0 ⇒4-2.1+c=0 ⇒c=-2 Vậy Δ′:x-2y-2=0. Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Điều kiện để hàm số y=ax^(4)+bx^(2)+c có 2 cực đại và I cực tiểu là:

0

Được xác nhận