Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

29 tháng 10 2022 08:14

câu hỏi

Trong mỗi hình bên, hãy chỉ ra một cặp tam giác bằng nhau và giải thích vì sao chúng bằng nhau.

Trong mỗi hình bên, hãy chỉ ra một cặp tam giác bằng nhau và giải thích vì sao chúng bằng nhau. 

alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

30 tháng 10 2022 15:14

Được xác nhận

<p>Chào em Nguyễn T<br>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 7, Bài hai tam giác bằng nhau<br>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>a) ΔABD=ΔCDB (c-g-c) do có:</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;AB=CD</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;góc ABD=góc CDB</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;Cạnh BD chung</p><p>b) &nbsp;ΔAOD=ΔCOB (c-g-c) do có:</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; OA=OC</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; góc AOD=góc COD (2 góc đối đỉnh)</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; OD=OB<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.</p>

Chào em Nguyễn T
Đây là một bài tập thuộc môn Toán 7, Bài hai tam giác bằng nhau
Lời giải chi tiết như sau:

a) ΔABD=ΔCDB (c-g-c) do có:

     AB=CD

     góc ABD=góc CDB

     Cạnh BD chung

b)  ΔAOD=ΔCOB (c-g-c) do có:

      OA=OC

      góc AOD=góc COD (2 góc đối đỉnh)

      OD=OB
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bạn cần nâng cao

13

Được xác nhận