Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm T

27 tháng 11 2019 08:00

câu hỏi

Trong lớp, Hoa thường xuyên lấy vở môn khác ra làm bài tập trong giờ học. Các bạn khen Hoa giỏi vì làm việc chăm chỉ có năng suất. Theo em, việc làm của Hoa như thế nào?


0

4


Lương P

27 tháng 11 2019 13:41

sai vì Hoa ko học môn này mà đi học môn khác là ko đúng

Lê H

02 tháng 12 2019 12:57

Theo em việc làm của Hoa là không phải. Bởi vì làm bài học bài khác trong giờ học là thiếu tôn trọng thầy cô, khi thầy cô hỏi bài sẽ không trả lời được vì mất tập trung.

Huỳnh T

02 tháng 12 2019 13:14

Các bạn khen Hoa như vậy là sai vì như vậy là thiếu tôn trọng cô. Và làm như vậy sẽ không tiếp thu được nhiều kiến thức sẽ dẫn đến mất căng bản

Chi L

06 tháng 3 2020 14:36

vc lm của hoa k đúng vì trong mà mang sách môn hok khác ra lm sẽ ảnh hưởng hưởng đến vc hok trong các môn khác

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Chị Hoa đem chiếc xe đạp của mình ra tiệm cầm đồ để vay tiền. Đến hẹn, chị mang tiền đến trả để lấy lại xe, nhưng chiếc xe của chị đã bị ông Hiền – hàng xóm ông chủ tiệm cầm đồ – mượn sử dụng làm gãy khung. Theo em, chị Hà có quyền đòi bồi thường chiếc xe bị hỏng không? Ai sẽ là người bồi thường cho chị Hoa? Vì sao?

5

Lihat jawaban (2)