Square root
VBT
Calculator
magnet

Hân N

22 tháng 12 2019 15:06

câu hỏi

Trong lớp của V có một số bạn tị tập thành một nhóm chơi riêng với nhau, hay bảo che khuyết điểm cho nhau và chê bay các bạn khác trong lớp. Em hãy vận dụng bài đoàn kết, tương trợ để nêu nhận xét của em về hành vi của một số bạn đó? - Nếu là học sinh cùng lớp với V, em sẽ làm gì?


0

1


Bùi T

25 tháng 12 2019 13:53

Khuyên các bạn không nên làm thế mà giải thích cho các bạn hiểu và có thể chơi thân với nhau và chan hoà

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Nếu đc quyền ước 3 điều ước toàn thế giới em sẽ ước điều gì ? em sẽ hành động như thế nào để góp phần thực hiện ước mơ đó ?

31

Lihat jawaban (9)