Square root
VBT
Calculator
magnet

Thảo P

07 tháng 4 2021 14:17

câu hỏi

trong không gian oxyz, điểm đối xứng với điểm A (1;-3;1) qua đường thẳng d: x-2/-1=y-4/2=z+1/3 có toạ độ là


13

1


D. Nguyen

08 tháng 4 2021 03:05

Thầy xin đưa ra quy trình giải của câu hỏi này như sau: Để tìm tọa độ của điểm đối xứng qua đường thẳng ta thực hiện 2 bước sau: bước 1: tìm tọa độ hình chiếu của A lên d - Viết pt mp (P) qua A vuông góc d (suy ra vtcp của d là vtpt của (P)) - H là giao điểm của (P) và (d) giải phương trình (hoặc hệ phương trình) tìm ra tọa độ của H. bước 2: Tìm tọa độ điểm đối xứng A' của A qua d - H là trung điểm AA'. từ công thức tọa độ trung điểm ta tìm được tọa độ A'.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trong không gian Oxyz, cho các véc to u(3,-2,1) , v(-1,0,4). Tính tích vô hướng (u+v)×(u-v) bằng

4

Lihat jawaban (1)