Square root
VBT
Calculator
magnet

Hương V

17 tháng 12 2019 02:07

câu hỏi

trong hoi thi Gian hang am thuc ,hai lop 7A va 7B hop tac kinh doanh mot so mon an . hai lop thong nhat se chia tien lai theo ti le hun von ban dau la 4:6 .biet rang so tien lai cua ca hai lop la 660.000 dong . tinh so tien lai cua moi lop.


0

3


Lê T

17 tháng 12 2019 13:46

gọi lớp a b lần lượt là lớp 7A và lớp 7b hợp tác kinh doanh một số món ăn ta có a/4=b/6 và a+b=660000 áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau a/4=b/6=a+b/4+6=660000/10

Thanh_lan T

19 tháng 12 2019 22:54

câu văn khi gọi của bạn hơi lủng củng Mình nghĩ bạn có học Văn nên bạn có thể gọi 1 cách dễ hiểu hơn tránh bị tối nghĩa Mình mong bạn sẽ sữa lại để bạn hỏi câu hỏi này không bị trừ điểm vì câu văn lủng củng và tối nghĩa

Thanh_lan T

19 tháng 12 2019 23:07

Gọi số tiền lãi của hai lớp 7A và 7B hợp tác kinh doanh một số món ăn lần lượt là a,b (a,b>0;a,b nguyên dương ) Vì số tiền lãi hai lớp 7A va7B tỉ lệ với 4;6 mà tổng số tiền lãi hai lớp là 660.000 nên: a/4=b/6 và a+b =660.000 Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau : a/4 =b/6=a+b/4+6 =660.000/10=66.000 dấu suy ra a=66.000×4=264.000 b=66.000×6=396.000 Vậy số tiền lãi hai lớp 7A và 7B hợp tác kinh doanh lần lượt là 264.000 đồng và 396.000 đồng

Hương V

18 tháng 12 2019 00:22

cam on nhe

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

viết tập hợp các số tự nhiên x =/ 0, nhỏ hơn hoặc bằng 3 bằng hai cách

15

Được xác nhận