Square root
VBT
Calculator
magnet

Hồ H

26 tháng 2 2023 18:27

câu hỏi

Trong hình có bao nhiêu hình tứ giác vậy mng

Trong hình có bao nhiêu hình tứ giác vậy mng

alt

6

1


Le H

02 tháng 3 2023 14:37

<p>Có 24 hình tam giác nhé bn</p>

Có 24 hình tam giác nhé bn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm x thuộc (-2;5] là nghiệm của phương trình: 2sin²x+5cosx-4=0

3

Được xác nhận