Square root
VBT
Calculator
magnet

Đặng T

11 tháng 1 2020 15:34

câu hỏi

Trong dao động điều hòa, vật đạt vận tốc cực tiểu ở trạng thái dao động như thế nào


2

1


N. Ngandtt

13 tháng 1 2020 09:50

Chào em, cám ơn em đã đặt câu hỏi cho kiến guru! Trong dao động điều hòa, vật đạt vận tốc cực tiểu khi vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm. Hay bằng -omega*A Chú ý: vận tốc cực tiểu khác với tốc độ cực tiểu (tốc độ cực tiểu là bằng 0 khi vật có li độ cực đại)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trong thí nghiệm Yang về giao thoa ánh sáng khe hẹp S phát ra bức xạ đơn sắc 0.5um hai khe s1 s2 cách nhau 0.50um mặt phẳng hai khe cách màn 1.5m trên màn khoảng cách giữa hai vân sáng bac6t 3 tính từ vân trung tâm =

5

Lihat jawaban (1)