Square root
VBT
Calculator
magnet

Van V

29 tháng 12 2020 13:16

câu hỏi

trong dịp lễ Giáng sinh một tổ chức phát quà cho thiếu nhi mỗi phần quà gồm bánh kẹo và đồ chơi. Biết rằng có 204chiếc bánh 255 gói kẹo 102 hộp đồ chơi. Số chiếc bánh số kẹo và số hợp đồ chơi của mỗi phần quà đều như nhau.Hỏi có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu phần quà


19

1


T. Hữu

29 tháng 12 2020 13:18

nghĩa là ta cần tìm UCLN(102,204,255) 102 = 2.3.17 204 = 2².3.17 255 = 3.5.17 UCLN(102,204,255) = 3.17 = 51 vậy có thể chia 51 phần quà

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một lớp học có 30 học sinh nam và 12 học sinh nữ có thể chia số học sinh lớp này nhiều hơn thành mấy tổ sao cho số học sinh nam và số học sinh nữ ở mỗi tổ đều bằng nhau khi đó mỗi tổ có bao nhiêu học sinh nam và học sinh nữ

0

Lihat jawaban (1)