Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

09 tháng 12 2022 08:22

câu hỏi

Trong dịp lễ 20 tháng 11 vừa qua khối lớp 4 và lớp 5 làm 70 chậu sen đá tặng thầy cô trong đó khối lớp 5 làm được 47 chậu Hỏi khối lớp 4 làm được bao nhiêu chậu sen đá

Trong dịp lễ 20 tháng 11 vừa qua khối lớp 4 và lớp 5 làm 70 chậu sen đá tặng thầy cô trong đó khối lớp 5 làm được 47 chậu Hỏi khối lớp 4 làm được bao nhiêu chậu sen đá


6

1


Giang V

09 tháng 12 2022 12:13

<p>Khối 4 làm được số chậu sen đá là&nbsp;<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;70-47=23(chậu )<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Đáp số 23 chậu sen đá</p>

Khối 4 làm được số chậu sen đá là 
             70-47=23(chậu )
                         Đáp số 23 chậu sen đá

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

24 + 34

10

Lihat jawaban (2)