Square root
VBT
Calculator
magnet

TranQuocChien T

20 tháng 12 2019 16:06

câu hỏi

trong cuộc sống xã hội nếu không có liêm khiết thì sẽ như thế nào


0

1


Tien N

22 tháng 12 2019 13:07

thì cuộc sống sẽ trở nên đảo lộn xộn Vì con người quá tham lam hám danh hám Lợi trộm cướp xảy ra ở nhiều nơi dùng tiền hối lộ mua chuột nhau sẽ rất nhiều dẫn đến gây chiến tranh trái đất không ổn định xã hội không Hòa Bình

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tài sản nhà nước gồm những gì

9

Lihat jawaban (1)