Square root
VBT
Calculator
magnet

Lâm A

13 tháng 4 2020 02:32

câu hỏi

trong câu sau có mấy từ chỉ đặc điểm mấy bông hoa vàng tươi như những đốm nắng nở sáng trên giàn mướp xanh mát


0

2


Phong_exe P

13 tháng 4 2020 11:51

vàng tươi ,sáng,mát.

Hoàng N

13 tháng 4 2020 15:12

Vàng, xanh.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trong câu chuyện có bao nhiêu Nhân vật

10

Lihat jawaban (4)