Square root
VBT
Calculator
magnet

Chinh L

15 tháng 11 2020 09:18

câu hỏi

trong cậu nói :"sông, núi vua Nam ơ Rành rành địu phận cua sách troi Cớ sao lũ giặc tới xâm lược tụi bay sẽ bị đánh tơi bời


27

6


ThiệnPhước T

20 tháng 11 2020 03:40

đó là bài thơ của Lý Thường Kiệt

Orange O

21 tháng 11 2020 03:11

Ko hiểu

KEM_CLEVER_GIRL K

09 tháng 1 2021 14:03

là bài hát thần đó

Chu M

22 tháng 7 2021 10:31

no no no no no no

Happy D

13 tháng 1 2021 13:57

của lý thường kiệt

ThiệnPhước T

15 tháng 1 2021 00:09

LÚC ĐẦU, LÝ THƯỜNG KIỆT DÙNG ANH EM HỌ TRƯƠNG VÀ CHO NGƯỜI NẤP VÀO, ANH EM HỌ TRƯƠNG ĐỌC BÀI THƠ ĐÓ, QUÂN TỐNG VÔ CÙNG SỢ

Chu M

08 tháng 7 2021 04:03

bài thơ nam quốc sơn hà của lý thường kiệt

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bác Hồ sinh ngày tháng năm nào

64

Lihat jawaban (12)