Square root
VBT
Calculator
magnet

Hiền H

02 tháng 3 2020 09:18

câu hỏi

Trong câu: Hồ Chủ Tịch cũng rất giản dị trong lời nói và bài viết vì muốn cho quần chúng nhân dân hiểu được, nhớ được và làm được, bộ phận trạng ngữ là cụm từ nào?


0

1


N. Thị

03 tháng 3 2020 09:00

Chào em, trước tiên, em cần ôn lại khái niệm trạng ngữ, các loại trạng ngữ để có thể xác định đúng trạng ngữ của câu. Trong câu trên, trạng ngữ là “vì muốn cho quần chúng nhân dân hiểu được, nhớ được và làm được”. Đây là trạng ngữ chỉ nguyên nhân, trả lời cho câu hỏi: Vì sao ?

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Các bạn viết hộ mình bới nhé viết ngắn thôi Đề bài Viết đoạn văn 6-8 câu trình bày cảm nhận của em về bài ca dao đứng bên ni đồng, có bên tê đồng mênh mông bát ngát, đứng bên tê đồng ngó bên ni đồng bát ngát mênh mông

14

Lihat jawaban (1)