Square root
VBT
Calculator
magnet

Hải T

27 tháng 10 2020 11:55

câu hỏi

trong các số sau số nào là số nguyên tố: 2;3;5;7;11;15;22;32


7

1


Nhan N

28 tháng 10 2020 09:18

Là 2 ; 3 ; 5 ; 7 ; 11 .

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tính tập hợp A={ x thuộc n| 24

7

Lihat jawaban (1)