Square root
VBT
Calculator
magnet

Ý 5

28 tháng 8 2022 05:29

câu hỏi

trong các số: 16;24;35;68. Số nào không là bội của 4?


10

1

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

28 tháng 8 2022 05:34

Được xác nhận

Xin chào em Ý 5, Đây là một bài thuộc chương Số tự nhiên. Bài giải chi tiết: 16=4.4 24=4.6 68=4.17 35 = 3.5 ⇒ 35 không là bội của 4 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bạn cần nâng cao

13

Được xác nhận