Square root
VBT
Calculator
magnet

Hai P

11 tháng 2 2020 03:24

câu hỏi

trong các phân xưởng dệt, người ta thường treo những tấm kim loại đã nhiễm điện ở trên cao . Làm như vậy có tác dụng gì. Hãy giải thích?


0

1


Hung V

15 tháng 2 2020 03:55

có tác dụng là : để hút bụi bẩn của vải . giải thích : trong xưởng dệt thường có bụi vải bay lơ lửng trong không khí . các bụi đó có thể làm ảnh hưởng sức khỏe của công nhân nên người ta trở những tấm kim loại đã nhiễm điện

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

vật bị nhiễm điện là vật như thế nào

2

Lihat jawaban (1)