Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn H

30 tháng 8 2022 14:59

câu hỏi

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? Mệnh đề nào sai? Giải thích kết luận đưa ra. Nếu X={a;b} thì a⊂X


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

30 tháng 8 2022 15:00

Được xác nhận

Xin chào em Nguyễn H, Đây là một bài tập thuộc Chương tập hợp Bài giải chi tiết: Mệnh đề: “Nếu X={a;b} thì a⊂X” là mệnh đề sai. Vì nếu X={a;b} thì a∈X Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Xác định các tập A∪B,A∩B,A∖B,C_((R))A và biểu diễn các tập đó trên trục số trong mỗi trường hợp sau: b)

3

Được xác nhận