Square root
VBT
Calculator
magnet

Yén Y

26 tháng 7 2021 04:23

câu hỏi

trong các ấm điện, nồi cơm điện người ta thường bật công tắc tự ngắt?


3

1


Yén Y

26 tháng 7 2021 04:24

tăng dòng điện

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Sau 5 tháng xâm lược nước ta quân Pháp đánh chiến thắng A: bán đảo Sơn Trà B:Đà Nẵng C: Đà Nẵng và Huế D:tỉnh Nam Kì

10

công thức như thế nào

3

Được xác nhận