Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

14 tháng 9 2022 09:56

câu hỏi

Trong các hàm số sau hàm số nào là hàm số bậc nhát? Giäi thích? a) y=1/2x+3.

alt

0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher33

University of Pedagogy

14 tháng 9 2022 11:21

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huy H</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 9, Bài hàm số y=ax+b</p><p>Bài giải chi tiết:&nbsp;</p><p>y=1/2x+3 có dạng y=ax+b, trong đó a=1/2≠0</p><p>=&gt;y=1/2x+3 là hàm số bậc nhất</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Huy H

Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 9, Bài hàm số y=ax+b

Bài giải chi tiết: 

y=1/2x+3 có dạng y=ax+b, trong đó a=1/2≠0

=>y=1/2x+3 là hàm số bậc nhất

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Khai triển hằng đẳng thức sau: x²-1/9

1

Được xác nhận