Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê T

02 tháng 1 2020 11:15

câu hỏi

Trong các chất có công thức hóa học sau, công thức nào đúng, công thức nào sai. Nếu sai, hãy viết lại cho đúng: CO, C2O, KO, Na2O, FeO, CaSO4, AISO4, P2O5, NaCO3


0

1


P. Liên

02 tháng 1 2020 16:21

Hoá trị của O là II Từ đó bạn áp dụng quy tắc hoá trị tìm ra được các công thức sai là C2O sửa thành CO2 KO sửa thành K2O AlSO4 sửa thành Al2(SO4)3 NaCO3 sửa thành Na2CO3 Để hiểu chi tiết hơn bạn hãy nghe bài giảng “Hoá trị” nhé! Cô giảng dễ hiểu và hướng dẫn chi tiết đó!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trong số các chất cho dưới đây đây hãy chỉ ra và giải thích chất nào là đơn chất, hợp chất: a. Amoniac tạo nên từ N và H. b. Photpho đỏ tạo nên từ P. c. Axit clohiđric tạo nên từ H và Cl. d. Canxi cacbonat tạo nên từ Ca, C và O. e. Glucozơ tạo nên từ C, H và O. f. Kim loại magie tạo nên từ Mg. Mong các bạn giúp mk!!!😢

20

Lihat jawaban (4)

Tổng số hạt của 1 nguyên tử là A là 58 ,B là 16, D là 48 .Tìm các loại hạt trong nguyên tử A,B,D. Giả sử chênh lệch giữa p và n trong một nguyên tử không quá 1 đơn vị

1

Được xác nhận