Square root
VBT
Calculator
magnet

TH G

11 tháng 12 2019 04:55

câu hỏi

trong các cây dưới đây có bao nhiêu cây không có thân cột a .xoài, b .tuế, c. bạch đàn, d. khoai tây, e .cau, f. tràm


0

3


Kiều A

13 tháng 12 2019 13:18

d và f

Nhu V

16 tháng 12 2019 10:00

câu d và f

Van V

17 tháng 12 2019 11:46

d và f

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

rễ móc là gì

3

Lihat jawaban (5)