Square root
VBT
Calculator
magnet

Lệ T

07 tháng 11 2019 01:29

câu hỏi

trong các câu sau đây câu nào đúng câu nào sai a) nếu a là số nguyên thì cũng là số thưc b) chỉ có số 0 không là số hữu tỉ dương và cũng ko là số hữu tỉ âm c) nếu là số tự nhiên thì a ko phải là số vô tỉ


0

2


Nguyễn T

07 tháng 11 2019 11:50

Câu trả lời là B

Nguyễn M

27 tháng 11 2019 13:29

Câu trả lời là B 😃😀

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

d) Tính các góc ;;

0

Được xác nhận