Square root
VBT
Calculator
magnet

Tú N

15 tháng 9 2022 03:35

câu hỏi

Trong các axit sau: CuO, Al2O3, SO2. Hãy cho biết chất nào chỉ phản ứng được với dung dịch bazơ và chất nào cho phản ứng được với cả dung dịch axit và bazơ cho kết quả theo thứ tự trên.

alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher36

University of Pedagogy

15 tháng 9 2022 10:44

Được xác nhận

<p>Chào em Kiên N,</p><p>Chất chỉ phản ứng được với dd bazo là SO2.</p><p>Chất phản ứng được với dd bazo và dd acid là Al2O3.</p><p>Đáp án D.</p><p>Em hãy đặt nhiều câu hỏi hơn trên Kiến Robo để thầy cô trả lời em nhé!</p><p>Cảm ơn em.</p>

Chào em Kiên N,

Chất chỉ phản ứng được với dd bazo là SO2.

Chất phản ứng được với dd bazo và dd acid là Al2O3.

Đáp án D.

Em hãy đặt nhiều câu hỏi hơn trên Kiến Robo để thầy cô trả lời em nhé!

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giúp em với ạ

1

Được xác nhận