Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê H

04 tháng 12 2022 13:04

câu hỏi

Trong 3 giờ xe máy đi được 93 kim. Trong 2 giờ ô tô đi được 103 km. Hỏi mỗi giờ ô tô đi nhiều hơn xe máy bao nhiêu im?

Trong 3 giờ xe máy đi được 93 kim. Trong 2 giờ ô tô đi được 103 km. Hỏi mỗi giờ ô tô đi nhiều hơn xe máy bao nhiêu im?


4

2


Phan N

07 tháng 12 2022 05:59

ghghgnv

Ng T

14 tháng 12 2022 13:46

<p>hơn 20,5 km</p>

hơn 20,5 km

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

12×4????

3

Lihat jawaban (1)