Square root
VBT
Calculator
magnet

Trang N

30 tháng 12 2022 05:34

câu hỏi

Trong 1 chiếc hộp có 6 viên bi xanh khác nhau và 5 viên bi đỏ khác nhau.hỏi có bảo nhiêu cách lấy ra 3 viên bi có đủ hai màu

Trong 1 chiếc hộp có 6 viên bi xanh khác nhau và 5 viên bi đỏ khác nhau.hỏi có bảo nhiêu cách lấy ra 3 viên bi có đủ hai màu


28

2

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

30 tháng 12 2022 11:09

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong phần tổ hợp- xác suất Bài giải chi tiết: Ta có: Không gian mẫu: 11C3 Lấy 2 xanh - 1 đỏ: 6C2.5C1 cách Lấy 2 đỏ - 1 xanh: 6C1.5C2 cách Đáp án: (6C2.5C1 + 6C1.5C2)/11C3 = 9/11 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Băng P

01 tháng 1 2023 03:15

<p>rra mạng là có</p><p>&nbsp;</p>

rra mạng là có

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Trong tập A(123579) từ tập A có bảo nhiêu số tự nhiên a gồm 4 số đôi 1 khác nhau b gồm 4 số đôi 1 khác nhau chia hết cho 2 c gồm 4 số đôi 1khác nhau có mặt số 2;3

6

Lihat jawaban (1)