Square root
VBT
Calculator
magnet

Ru B

Yêu cầu 6 ngày trước

câu hỏi

trl giúp e vs ạ


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher71

University of Pedagogy

Đã được trả lời 6 ngày trước

Được xác nhận

<p>Chào em Ru B</p><p>Đây là bài tập thuộc Toán đại 6 chương 2 bài 3</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Hãy đặt thêm câu hỏi trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ nhé.</p><p>Cám ơn em</p>

Chào em Ru B

Đây là bài tập thuộc Toán đại 6 chương 2 bài 3

Bài giải chi tiết:

Hãy đặt thêm câu hỏi trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ nhé.

Cám ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải các bất phơng trình: b) (x−3)(4−x)&gt;0

1

Được xác nhận