Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngọc B

04 tháng 11 2022 05:51

câu hỏi

Treo quả cầu có khối lượng 400g đứng yên trên một sợi dây.Qủa cầu chịu tác dụng của những lực nào?Hãy biểu diễn các vec tơ lực tác dụng lên quả cầu?

Treo quả cầu có khối lượng 400g đứng yên trên một sợi dây.Qủa cầu chịu tác dụng của những lực nào?Hãy biểu diễn các vec tơ lực tác dụng lên quả cầu?
 


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

08 tháng 11 2022 12:25

Được xác nhận

Xin chào em Ngọc B Đây là một bài tập thuộc Chương Lực Newton Bài giải chi tiết: Quả cầu chịu tác dụng của Trọng lực P và lực căng sợi dây Hai lực này cùng phương và ngược chiều và có độ lớn bằng nhau, em vẽ hình nhé Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính giá trị của biểu thức trong mỗi trường hợp sau: d) (−2021)abc+ab với a=−21,b=−11 và c=0.

3

Được xác nhận