Square root
VBT
Calculator
magnet

Trann T

04 tháng 10 2022 11:25

câu hỏi

Treo một vật vào lực kế, lực kế chủ 10N. Nếu nhúng chìm vật trong nước, lực kế chỉ 6N lực đẩy. Ác si mét tác dụng lên vật là:


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

09 tháng 10 2022 12:54

Được xác nhận

<p>Xin chào em,&nbsp;<br>Đây là một bài tập thuộc bài lực đẩy Acsimet, lớp 8<br>Bài giải chi tiết:</p><p>Lực đẩy Acsimet tác dụng lên vật khi nhúng chìm trong nước:</p><p>F<sub>A</sub>=P<sub>kk</sub>−P<sub>n</sub>=10−6=4(N)<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.</p><p>&nbsp;</p>

Xin chào em, 
Đây là một bài tập thuộc bài lực đẩy Acsimet, lớp 8
Bài giải chi tiết:

Lực đẩy Acsimet tác dụng lên vật khi nhúng chìm trong nước:

FA=Pkk−Pn=10−6=4(N)
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cây không thuôc nhom cây co mach dân la

6

Lihat jawaban (2)