Square root
VBT
Calculator
magnet

Khoa K

28 tháng 12 2022 13:17

câu hỏi

Treo 1 vật vào lực kế, lực kế chỉ 10N. Nếu nhúng vật chìm trong nước, lực kế chỉ 6N. Nếu nhúng vật chìm ở những độ sâu khác nhau trong nước thì số chỉ lực kế có thay đổi không? Tại sao?

Treo 1 vật vào lực kế, lực kế chỉ 10N. Nếu nhúng vật chìm trong nước, lực kế chỉ 6N. Nếu nhúng vật chìm ở những độ sâu khác nhau trong nước thì số chỉ lực kế có thay đổi không? Tại sao?


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

30 tháng 12 2022 11:17

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong phần lực Acsimet Bài giải chi tiết: Ta có: F= d.V trong đó d là trọng lượng V là thể tích Qua đó, FA không phụ thuộc vào độ sâu của vật Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Dòng điện xoay chiều có cường độ và hiệu điện thế luôn thay đổi theo thời gian. Vậy ampe kế xoay chiều chỉ giá trị nào của cường độ dòng điện xoay chiều? A. Giá trị trung bình B. Giá trị cực tiểu C. Giá trị hiệu dụng D. Giá trị cực đại

3