Square root
VBT
Calculator
magnet

Lucy L

17 tháng 12 2020 11:17

câu hỏi

tren the gioi nay co bao nhieu re bien dang ?


13

3

Được xác nhận

Bạch T

17 tháng 12 2020 12:34

Được xác nhận

hình như là 4 loại thì phải😎

Bùi_Phó_Team_Mùa_Đông B

17 tháng 12 2020 13:52

Được xác nhận

có 4 loại rễ nha : rể củ,rể thở,rể giác mút,rể móc

Lucy L

20 tháng 12 2020 12:45

đúng rôi

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Sinh học: kệ tên hai hoa thụ phấn nhờ sâu bọ và tìm đặt điểm của hoa đó để phù hợp với lối thụ phấn nhờ sâu bọ

3

Lihat jawaban (1)