Square root
VBT
Calculator
magnet

Ẩn D

15 tháng 11 2022 07:52

câu hỏi

tra loi giúp mình nhé😊

tra loi giúp mình nhé😊

alt

6

2


Trúc T

15 tháng 11 2022 22:52

<p>=&gt; 2Na + O² ---t⁰-&gt; 2Na²O</p>

=> 2Na + O² ---t⁰-> 2Na²O

Trpthao T

25 tháng 11 2022 12:44

<p>Đáp án : &nbsp;4Na + O<sub>2</sub> ---&gt; 2Na<sub>2</sub>0</p>

Đáp án :  4Na + O2 ---> 2Na20

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Có những chất khí sau:CO2,H2,O2,SO2,N2. Hãy cho bt chất nào có tính chất sau: a)Nặng hơn không khí. b)Nhẹ hơn không khí. c)Cháy được trong không khí. d)Tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit. e)Làm đục nước vôi trong. g)Đổi màu giấy quỳ tím ẩm thành đỏ.

18

Lihat jawaban (1)

Hòa tan 58g muối CuSO4.5H2O vào nước được 500ml dung dịch A. a) Xác định nồng độ mol của dung dịch A. b) Cho dần dần bột sắt vào 50ml dung dịch A, khuẩy nhẹ cho tới khi dung dịch hết màu xanh. Tính lượng sắt đã tham gia phản ứng.

5

Được xác nhận