Square root
VBT
Calculator
magnet

Nhat N

21 tháng 10 2021 12:16

câu hỏi

trình bày tính chất hóa học của naoh viết phương trình hóa học


1

1


P. Nguyen

20 tháng 5 2022 07:57

Chào em, dung dịch NaOH có những tính chất hóa học sau: - Làm quỳ chuyển xanh - Tác dụng với axit NaOH + HCl --> NaCl + H2O - Tác dụng với oxit axit 2NaOH + CO2 --> Na2CO3 + H2O - Tác dụng với muối 2NaOH + CuSO4 --> Cu(OH)2 + Na2SO4

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

bazo là gì

5

Lihat jawaban (1)