Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn N

20 tháng 12 2019 10:48

câu hỏi

trình bày tác động của nội lực và ngoại lực đến địa hình bề mặt trái đất


0

1


Pon P

20 tháng 12 2019 11:34

Nội lực là những lực sinh ra ở bêb trong Trái Đất, có tác đọng nén ép vào các lớp đá, làm cho chúng bị uốn nếp, đứt gãy hoặc đẩy vật chất nóng chảy ở dưới sâu ra ngoài mặt đất thành hiện tượng núi lửa hoặc động đất... Ngoại lực là những lực sinh ra ở bên ngoài, trên bề mặt Trái Đất, chủ yếu gồm có hai quá trình : quá trình phỏng hoá các loại đá và quá trình xâm thực ( do nước chảy, do gió )

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

những nội dung nào thể hiện kí hiệu điểm

2

Lihat jawaban (1)