Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần T

21 tháng 2 2020 10:27

câu hỏi

Trình bày sự phân bố dân cư Bắc Mĩ


0

1


Nguyễn T

24 tháng 2 2020 10:06

-dân số tăng chậm, chủ yếu là gia tăng cơ giới - mật độ dân số: 20 người/km2 (2001) -> 23người/km2 (2016) -phân bố dân cư: không đồng đều giữa miền Bắc và Nam, phía Tây và Đông [nhớ tick hạng cho mình nhé, cảm ơn ạ]

Trần T

24 tháng 2 2020 11:12

Trình bày sự thay đổi và sự phân bố khác nhau á, giúp mình lại dc k?

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Dựa vào hình 36.2 36.3 hãy nhận xét và giải thích sự phân hóa khí hậu ở Bắc Mĩ

0

Lihat jawaban (1)