Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần V

10 tháng 11 2019 13:09

câu hỏi

trình bày sơ đò đông máu và có mấy loại kháng nguyên kháng thể


0

1


Trần T

14 tháng 12 2019 22:57

Về sơ đồ : Máu gồm các tế bào máu và huyết tương. Trong đó: các tế bào máu gồm hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu. Huyết tương gồm chất sinh tớ máu và huyết thanh. Khi tiểu cầu vỡ tiết ra enzim gặp chất sinh tơ máu kèm theo Ca^+2 thì sinh ra tơ máu ( khối máu đông) 😊 😊 😊 Có 2 loại kháng thể là a(gây kết dính À)và b ( gây kết dính B).😄😄😄

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Ở cơ thể của 1 sinh vật cứ 1 lần phân chia 1 tế bào mẹ tạo ra 2 tế bào con xét 2 tế bào 1 và 2 tế bào 1 phân chia 1 số lần tạo ra số tế bào con gấp 8 lần số nst có trong tế bào mẹ tế bào 1 có số lần phân chia nhiều hơn 1 và bằng 1/2 số lần phân chia của tế bào 2 kết quả tạo ra tổng cộng 576 số nst Tính a) số nst có trong mỗi tế bào b) tế bào 1,2 phân chia bao nhiêu lần Tế bào được tạo ra chứa số nst như ở tế bào mẹ và đều là số chẵn

9

Lihat jawaban (1)