Square root
VBT
Calculator
magnet

XWillx X

23 tháng 3 2020 08:43

câu hỏi

trình bày nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa lam sơn? Để ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ thì nhân dân ta thường làm gì?


0

1


Ngọc M

29 tháng 3 2020 08:10

cuộc khởi nghĩa Lam Sơn Thắng Lợi Vẻ Vang cũng nhờ dân ta có tinh thần yêu nước và cũng có kế sách vườn không nhà trống để đánh lừa giặc lọt vào trận địa của ta cuộc khởi nghĩa trên thắng đã kết thúc 20 năm đô hộ của nhà Minh mở ra một thời đại mới phát triển của xã hội mới nhất nước của dân tộc Việt Nam thời Lê Sơ để tưởng nhớ nhớ tới vị anh hùng đã có công việc giặc nhân dân ta hàng năm dân ta thường đến miếu của các vị anh hùng để thắp hương và dâng lễ vật

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tro giúp đường lối của nhà Trần trong kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên và của nhà Hồ trong kháng chiến chống quân Minh có gì khác nhau

12

Lihat jawaban (1)