Square root
VBT
Calculator
magnet

Trịnh T

20 tháng 4 2020 14:09

câu hỏi

Trình bày khái niệm về thể loại truyền thuyết Thánh Gióng


0

1


C. Thị

21 tháng 4 2020 08:01

Chào em, em đang muốn hỏi về khái niệm truyền thuyết chung đúng không?

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bài 1: Xác định và phân tích phép hoán dụ trong các đoạn trích sau :m trong các câu thơ sau . Chỉ rõ trường hợp nào là hoán dụ và thuộc hoán dụ kiểu nào ? 1.Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát ( Viễn Phương ) Bắc lòng miền Nam chúng thủy Đang xông lên chống mĩ tuyến đầu. 1. Nhớ đôi dép cũ nặng công ơn Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn. 2. Một cày làm chẳng nên non Ba cây chụm lại nên hòn núi cao 3. Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân 4. Vì sao trái đất nặng ân tình Nhắc đến tên người Hồ Chí Minh 5. Bác nhớ miền nam nỗi nhớ nhà Miền Nam mong Bác nỗi mong cha.

11

Lihat jawaban (2)