Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn N

20 tháng 10 2019 21:38

câu hỏi

trình bày cuộc chiến đấu trên phòng tuyến như nguyệt của nhân dân ta?


0

1


Hanh N

23 tháng 10 2019 03:50

cuối mún xuân 1077,Lý Thường Kiệt mở cuộc tấn công lớn vào trận tuyến của địch. đang đêm,quân ta lặng lẽ vượt sông NHƯ NGUYỆT,bất ngờ đánh thẳng vào các doanh trải giặc

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

bộ luật mới được ban hành dưới thời nhà Lê có tên gọi là gì

0

Lihat jawaban (2)