Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê D

13 tháng 12 2019 09:14

câu hỏi

trình bày đặc điểm và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Thanh xâm lược


1

1


Như Ý

14 tháng 12 2019 22:27

* Đặc điểm - Diễn ra ngay sau khi Quang Trung - Nguyễn Huệ lên ngôi - lực lượng giữa ta và địch có sự chênh lệch lớn (ta hơn 10 vạn, địch 29 vạn). - Diễn ra trong thời gian ngắn, chưa đầy 10 ngày với cuộc hành quân thần tốc, táo bạo, bất ngờ làm cho địch không kịp trở tay. - Là cuộc chiến tranh của toàn dân chống giặc - Cuộc kháng chiến này cũng chấm dứt thời kì xâm lược của các triều đại phong kiến Trung Quốc. * nguyên nhân thắng lợi - Có sự lãnh đạo tài tình, thông minh, sáng suốt của vua Quang Trung. - Tinh thần yêu nước, chiến đấu dũng cảm của nghĩa quân, của nhân dân được phát huy cao độ. - Nghĩa quân có được sự đồng tình ủng hộ của quân dân và sĩ phu Bắc Hà.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

vẽ sơ đồ thời lý , trần ,lê , hồ

1

Lihat jawaban (1)